RyCC

Signalgivning

I RyCC har vi fokus på sikkerheden. Vi skal naturligvis passe på os selv og hinanden, men vi skal også udvise respekt og hensyn til vores medtrafikanter. For at sikre den bedst mulige afvikling af vores træningspas, er det derfor vigtigt at vi bruger klare og tydelige signaler, når vi kører sammen.

Signalkodeks
Alle medlemmer i RyCC skal:
– lære signalerne at kende
– acceptere at signalerne skal afgives
– afgive de nødvendige signaler

Generelt om signalgivning
Der er generelt 2 typer signaler:

  1. Advarselssignaler
  2. Kommandoer

Advarselssignaler:
Disse signaler advarer gruppen om, at der kan være fare på færde, eksempelvis ”FORFRA” (bil forfra) eller ”HUL” (hul i vejen). Advarselssignaler kommer typisk fra de forreste eller bagerste i gruppen.

Kommandoer:
Kommandoer fortæller gruppen, at den skal ændre adfærd, eksempelvis ”PÅ EN RÆKKE” (alle ryttere kører ind på én række), ”HØJRE” (gruppen skal dreje til højre). Kommandosignaler kommer typisk fra kaptajnen eller de forreste i gruppen.

Alle signaler afgives – når det er muligt – både mundtligt og visuelt. Der skal med andre ord råbes og markeres samtidig, så alle har muligheden for enten at høre og/eller se signalet. Desuden gentages signalerne med det samme frem og tilbage i gruppen af de øvrige ryttere, så alle bliver hurtigt orienteret.

ADVARSELSSIGNALER:

“HUL – I MIDTEN”
Det betyder, at hullet er imellem de 2 rækker ved f.eks. paradekørsel. Det vil betyde, at de efterfølgende ryttere kan høre hvor hullet er, samtidig med at der bliver peget på midten. Den yderste række skal hurtigt trække til venstre, og den inderste række skal hurtigt trække til højre.

“HUL – VENSTRE”
Det betyder, at hullet er til venstre for gruppen, d.v.s. på venstre side af den yderste række. Det yderste række skal hurtigt trække til højre.

“HUL – HØJRE”
Det betyder, at hullet er til højre for gruppen, d.v.s. på højre side af den inderste række. Den inderste række skal hurtigt trække lidt til venstre.

”FORFRA”
Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen.

”BAGFRA”
Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen.

”FRI”
Hvis gruppen skal passere et vejkryds eller i det hele taget krydse en vej, er det vigtigt at der bliver kigget grundigt efter både forrest og bagerst i gruppen. Når gruppen kan passere vejen råbes der ”FRI”, hvorefter alle krydser vejen.

”SE OP”
Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen eller en holdende bil. Der råbes f.eks. ”SE OP – TIL HØJRE”. Samtidig kan de forreste markere med et klap på højre balle og derefter vise med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

”HUL”
Det betyder, at der er et hul i vejen. Der råbes ”HUL” og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side hvor huller et. Pegefingeren peger i den retning hullet er.

”GRUS”
Det betyder, at der ligger grus på vejen. Der råbes ”GRUS”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger grus. Der foretages en fejende bevægelse med hånden.

”STEN”
Det betyder, at der ligger sten på vejen. Der råbes ”STEN”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger sten. Pegefingeren peger i den retning stenen er.

KOMMANDO SIGNALER:

”PARADEKØRSEL”
Det betyder, at gruppen skal ændre køreform til PARADEKØRSEL.

”RULLESKIFT”
Det betyder, at gruppen skal ændre køreform, således der foretages RULLESKIFT.

”MED URET”
Ved rulleskifte og vinden kommer ind fra højre, kan kaptajnen/træneren kommandere ”MED URET”, således rotationen forgår på den optimale måde i forhold til vinden.

”MOD URET”
Ved rulleskifte og vinden kommer ind fra venstre, kan kaptajnen/træneren kommandere ”MOD URET”, således rotationen forgår på den optimale måde i forhold til vinden.

”VIFTEKØRSEL”
Det betyder, at gruppen skal ændre køreform til VIFTEKØRSEL.

”HOLD TIL HØJRE”
I forbindelse med at der f.eks. kommer en bil, enten forfra eller bagfra, kan der kommanderes ”HOLD TIL HØJRE”. Det betyder, at gruppen skal trække lidt længere ind til højre på vejen, så vi fylder lidt mindre.

”VENSTRE”
Det betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet kan udbygges med ”VENSTRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

”HØJRE”
Det betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet kan udbygges med ”HØJRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

”LIGE OVER”
Det betyder, at gruppen skal fortsætte LIGE OVER, f.eks. i forbindelse med et vejkryds eller i en rundkørsel.

”2 NED”
Hvis farten i gruppen er for høj kan der f.eks. råbes ”2 NED”. Det betyder, at farten i gruppen skal sættes ned med ca. 2 km/t, fra f.eks. 30 km/t til 28 km/t. Farten skal nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, med træder lidt langsommere, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger!

”3 OP”
Hvis farten i gruppen skal sættes lidt op, kan der f.eks. råbes ”3 OP”. Det betyder, at de forreste i gruppen stille og roligt skal sætte farten op fra f.eks. 30 km/t til 33 km/t.
Ingen pludselige accelerationer.

”OPSAMLING”
Hvis der er spredning i gruppen kan der råbes ”OPSAMLING”. Det betyder umiddelbart, at tempoet skal sættes lidt ned i gruppen, således de bagerste kan komme op til gruppen. Når tempoet skal sættes ned, skal dette ske gradvist over en lidt længere strækning. Ingen pludselige opbremsninger.
Hvis der f.eks. råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, betyder det, at alle skal standse på toppen af bakken og vente på de sidste. Kaptajnen/træneren siger til, når holdet skal starte igen.

”SAMLING”
Når gruppen efter en bakkespurt eller opsamling er samlet igen, råbes der ‘SAMLING’, så rytterne i front er klar over, at tempoet kan sættes gradvist op igen.

”PÅ EN RÆKKE”
Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke må må/køre paradekørsel eller rulleskifte, skal der råbes ”PÅ EN RÆKKE”. Det betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række.

”DEFEKT”
Hvis der sker en punktering eller anden defekt i gruppen, råbes ”DEFEKT”. Det betyder, at alle i gruppen stille og roligt tager farten af cyklerne, stopper og orienterer sig om hvad der er sket. Kaptajnen/træneren beslutter hvornår og hvordan gruppen fortsætter.

“STOPPER”
Hvis gruppen skal stoppe helt op ved et vejkryds eller ved defekt, skal dette signaliseres i god tid. Der råbes ”STOPPER”, og samtidig rækker de 2 forreste den ene hånd i vejret, så alle kan se at der stoppes.

”VI STARTER”
Hvis gruppen har været standset, sætter kaptajnen/træneren holdet i gang ved at råbe ”VI STARTER”.