RyCC

Kaptajnrollen

I Ry CC er vi alle medvirkende til at vores klub og træningen bliver en succes. Det er derfor vigtigt, at vi alle kender vores rolle – og det ansvar der følger med – under træningen. Kaptajnrollen er naturligvis vigtig, men det er også vigtigt at du som rytter kender dit ansvar og hjælper med at afvikle træningspasset til glæde og succes for alle.

Kaptajnen:
Kaptajnen er turens leder. Han er der ansvarlig for hele turens planlægning og gennemførelse – samt at klubbens adfærdsregler overholdes under turen. For kaptajnen gælder der følgende:

 • Planlæg en rute der passer til det, der er meldt ud på hjemmesiden (ruten skal passe til det aftalte niveau m.h.t. længde, tid, sværhedsgrad)
 • Sørg for en afløser til rollen som kaptajn, hvis du selv bliver forhindret.
 • Mød op i god tid  (5-10 min før tur start afhængigt af vejret :)
 • Byd velkomnen og Præsenter dig som dagens kaptajn.
 • Informer om dagens tur (rute, sværhedsgrad og længde i km). For MTB er det vigtigt at informere om det samlede antal timer samt sværhedsgraden (single tracks, stejle stigninger, svære nedkørsler)
 • Hør om der er kommentarer eller forslag til turen – passer turen med deltagernes forventninger m.v.?
 • Kommuniker en e.v.t. opdeling ud allerede inden start, hvis behovet er tydeligt. Det er det eksempelvis, når der er mødt mange ryttere op.
 • Hold mandtal og sørg for at alle kommer med hjem eller at der er klare aftaler hvis nogen vælger at køre hjem tidligere !
 • Kaptajnen er ansvarlig for at alle deltagere får noget ud af dagens træning
 • Kaptajnen sørger for indlæggelse af træningspas og efterfølgende opsamling, herunder også sikring af, at der varmes op i starten
 • Kaptajnen henstiller til klubbens adfærdsregler, hvis der er behov inden eller under turen. Eksempelvis kører vi altid med hjelm i RyCC.
 • Giv feedback til klubben, hvis der er emner/forbedringer der skal tages op  (bestyrelse eller træningsudvalg)

Det kan måske lyde af en del , men det er ikke så slemt, når man lige kommer igang :). Selvom RyCC er en ung klub, er der en del rutinerede ryttere, og at du kan altid spørge om hjælp blandt dagens deltagere – eksempelvis til at tage fortroppen eller bagtroppen.

Ryttere:
Som rytter har du naturligvis også et ansvar for, at turen bliver en succes. For alle ryttere gælder det derfor følgende:

 • Er der flere niveauer til træningspasset, så find det der passer dig den dag (ud fra lyst, tid, erfaring, reelt niveau m.v.)
 • Følge kaptajnens anvisninger. Eller kan han/hun ikke løse sin opgave. Har du overskud og lyst, så tilbyd eventuelt at assistere kaptajnen.
 • Giv kaptajen et praj, hvis der er nogen, der “hænger i bremsen” og ikke selv har luft til at råbe Opsamling :)
 • Giv beskeder videre under turen: højre/venstre, forfra, bagfra, se op (højre/venstre), stop, fri o.lign.
 • Meld klart ud under træningen, hvis der er noget, kaptajnen skal tage hensyn til. (Er tempoet for højt, er ruten for svær eller lign.)
 • Spørg de mere erfarne ryttere, hvis der er noget, du gerne vil lære. Det kan være omkring indstillingen af din cykel, teknikker ved op- eller nedkørsel eller lign.
 • Giv besked til kaptajnen, hvis du vælger at forlade holdet under turen. Det gør du bedst, når der samles op.
 • Hvis der er defekt – punktering eller lign. – bør du assister den “nødstedte. Én person bliver og hjælper mens resten kører et stykke fremad og vender om. På den måde er der ingen, der bliver kolde.
 • Vær solidarisk med de ryttere der er langsommere end dig. Er du først på toppen af en bakke, så vend gerne rundt og hent de sidste med op.
 • Ved defekt skal kaptajnen orienteres. Kaptajnen afgør herefter hvorledes turen skal fortætte
 • Medbring vand, proviant, slange og pumpe
 • Husk at montere en bagskærm om vinteren, så den bagved kørende ikke ligger med en beskidt vandstråle i ansigtet…

Vi har alle et ansvar for hinanden – og for at nye medlemmer føler sig velkomne i RyCC.

Tak for hjælpen – og god tur :-)