RyCC

Kontingent

Kontingent takster for 2019-20

 

  • Voksen(>18 år): 300 kr.
  • Et par på samme bopæl: 450 kr.
  • Barn: 150 kr.
  • Betaling som passivt medlem: kr. 100,- pr. år (*)

(*) Et passivt er for dem, der IKKE bruger klubben aktivt, men som gerne vil støtte klubben økonomisk. Er du forælder til et barn i klubben, er du gammelt medlem, der ikke cykler længere mv. – eller vil du gerne støtte klubben økonomisk, så kan man melde sig som passivt medlem. Hvis du cykler med, benytter dig af vores aftaler og anvender klubbens lukkede facebook-gruppe mv., skal du være medlem. Et passivt klubmedlemskab giver dermed heller IKKE adgang til rabatter og særlige aftaler omkring fitness mv.

Kontingent opkræves for eksisterende medlemmer ved tilsendelse af faktura i slutningen af kalenderåret til den emailadresse, som vi har registreret i vores medlemskartotek. Ønsker du ikke forsat medlemskab af klubben for det følgende år, skal du meddele dette til kasseren pr. mail til kasserer@ryc.dk senest  d. 30.december. Kontingentpligtige medlemmer, der ikke har betalt deres fulde kontingent inden fristen angivet i deres opkrævning vil efter en rykker blive udmeldt af klubben.

Nye medlemmer tilsendes en kontingentfaktura i forbindelse med indmeldelse i klubben. For indmeldelse efter 1.oktober dækker rettidigt betalt kontingent også det følgende år med de justeringer, som følger af ændret kontingentsatser for det kommende år, som altid fastsættes af generalforsamlingen.