RyCC

Adfærdskodeks

Kør kun hvor du må

 • I naturen må vi kun cykle på veje og stier
 • Undlad at køre på afmærkede ridestier/vandreruter og lignende uden for skovvejene.
 • Respekter Skov- og Naturstyrelsens  ”MTB forbudt-skilte”
 • Respektér vor kulturarv: Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper
 • Kør ikke i private skove fra solnedgang til solopgang.
 • Det er forbudt at skabe nye spor i skoven

Kør ansvarligt

 • Tilpas din fart og hold afstand, færdselsloven gælder også i skoven
 • Cykel med andre, husk hjelm, telefon, 112-app
 • Respekter vildtlommer og dyreveksler
 • Skån spor i meget våde perioder – brug kun de robuste stier og skovveje
 • Kørsel på anlagte grusstier, MTB-spor, og øvrige cykelspor er lovligt

 Vis hensyn

 • Kør i tilpasset tempo når du møder andre skovgæster
 • Brug gerne ringklokken i god tid – eller et ”ding-ding”
 • Smid ikke affald i skoven, tag alt med hjem – også den punkterede slange, og der er plads i lommen til en tom gel
 • Undgå steder hvor der er mange skovgæster
 • Værn om dyr, flora og fauna
 • Kør aldrig i skovbunden uden for etablerede stier og spor.