RyCC

Nyhedsbrev – MTB

Nyhedsbrev fra MTB udvalget

Så er vi godt i gang efter sæsonstart. Vi kører niveaudelte holdture søndag kl. 9 og tirsdag kl. 18 fra Ry Hallerne. Mandfolk på MTB kører desuden torsdag kl. 18.

MTB Intro startede 28. april med Claus Larsen og Henrik Høegh som instruktører samt 11 deltagere. Næste kursusdage bliver 2. juni og 23. juni. På de mellemliggende dage kører deltagerne med på klubbens hold efter niveau og vi opfordrer klubbens medlemmer til at tage god hånd om de nye deltagere.

Sidste søndag i måneden kører vi Ud af Kommunen tur, hvor vi typisk kører samlet i bil til en guidet tur uden for Ry. Turene er for alle uanset niveau. Første gang bliver søndag 26. maj – følg med på klubbens FB side.

10. maj – 12. maj afholder DGI og FDF Sletten MTB Festival Søhøjlandet 2019. RyCC er repræsenteret ved Festivalen – kom forbi og se hvad der foregår.

RyCC støtter deltagelse i Hærvejsløbet 29. juni og 6 Timer i Skoven 4. august og yder et tilskud på 150 kr. til deltagergebyret når man kører i klubtøj. Særlig deltagelse i 6 Timer i Skoven vil vi fra MTB udvalgets side gøre til en klubbegivenhed – opslag herom følger senere.

Årets MTB tur til Harzen går til Hotel Rosenhof i Braunlage fra 5. september til 8. september. Vi kører i grupper opdelt efter niveau med lokale guider. Prisen er ca. 800 kr. for ophold og guider. Fælleskørsel og aftensmad er ikke inkluderet. Endelig tilmelding er 1. juni, se opslag på FB siden.

Sporbyggerne i Siim Skov har arbejdet flittig i løbet af vinteren og foråret så man kan snart melde sporet klar til officiel indvielse.

Til slut – alle hold mangler turguider! Det er sjovest at køre sammen og især hvis nogen har besluttet hvor turen går hen. Så tøv ikke med at melde dig som turguide, ansvaret bliver fordelt på nogle flere og måske får vi prøvet nogle nye spor.