RyCC

Ekstraordinær Generalforsamling i Ry Cycle Club

Kære klubmedlem i Ry Cycle Club
 
Torsdag den 19. oktober afholdte vi ordinær generalforsamling i klubben.
Desværre måtte vi gå fra generalforsamlingen uden at have fundet en ny komplet bestyrelse.
Vi mangler 2 personer til bestyrelsen, for at have en opfyldt betingelserne i vores vedtægter.
 
I bestyrelsen sidder nu:
Kurt Myhlert Olsen           – Ikke på valg i år
Thorkild Laursen              – Modtager genvalg for 2 år.
Martin Knudsen                – Modtager genvalg for 2 år, hvis vi får valgt en ny bestyrelse på                                                       kommende ekstraordinære generalforsamling
Vibeke Haldrup                – Valgt for 1 år i denne omgang, modtager ikke genvalg.
Lene Mølgård                   – Valgt for 2 år, modtager ikke genvalg
 
Du indkaldes således til Ekstraordinær generalforsamling
 
Torsdag den 16. november kl. 19:30, i mødelokale 1, Ry Hallerne
 
Dagsorden:
 
– Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 
– Valg af suppleanter
 
Vi håber at der er nogen der vil stille op til bestyrelsen, så klubben ikke skal trues på dens eksistens.
 
På bestyrelsens vegne
 
Martin Knudsen
Ry Cycle Club