RyCC

Antidoping charter

RyCC finder enhver form for eller forbindelse til doping helt uacceptabel. Både på leder- og rytterplan. Vi ønsker at sikre et sundt sportsligt miljø og at fremstå som en troværdig aktør i det danske idrætsmiljø, og derfor tilstræber vi at oplyse vores medlemmer om doping og gøre, hvad vi kan, for at sikre rene linjer på området.

RyCC bakker 100% op omkring WADA/Antidoping Danmark (ADD)/UCI/DCU’s regler og holdninger på området, og vi handler i overensstemmelse med disse. Hvis en rytter eller leder testes positive, eller det kan dokumenteres, at vedkommende har solgt eller aktivt formidlet kontakt til personer, der handler med eller rådgiver om doping, medfører dettte således øjeblikkelig eksklusion fra RyCC.

RyCC støtter desuden DCU’s kampagne og retningslinjer om “Fair Cykling”

Du kan herunder finde en række links til relevante hjemmesider med info om antidoping:

*   Gældende liste over forbudte præparater (2012)
*   Dispensationsregler (2012)(Ved brug af f.eks. astmamedicin)
*   http://www.antidoping.dk/Raadgivning/Dopinglinien.aspx
*   http://www.antidoping.dk/Dopingkontrol_i_Danmark/Hvordan_foregaar_en_dopingkontrol.aspx